Interjú Virginia Yancheva reklám és divatfotóssal, a The Fashion Photography Podcast tulajdonosával.

Virginia profi retusor

Hello everybody my name is Virginia, and I’m a fashion and advertising photographer and also, the host of The Fashion Photography Podcast.

I started with fashion and advertising photography more than 10 years ago and I chose this field, because I feel like it gives me the opportunity to express myself to the best.

The most fascinating point about these types of photography to me is that you can create your own world completely from the ground, which is truly amazing for me.

Sziasztok, Virginia vagyok, reklám és divatfotós, valamint a The Fashion Photography Podcast tulajdonosa.

Több mint 10 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni reklám és divatfotózással. Azért választottam ezt a területet, mert úgy érzem, lehetőséget ad nekem, hogy a legjobbat hozzam ki magamból.

Az ilyen típusú fotózás legérdekesebb pontja számomra az, hogy létrehozhatod a saját világod teljesen az alapoktól, ami igazán csodálatos számomra.

Beszélgettünk arról, hogy honnan indult, mik a kedvenc eszközei retusálás során, és még sokakat érdeklő témákról. Betekintést kaphatunk egy nemzetközi színvonalon dolgozó profi fotós kulisszái mögé.

Virginia Yancheva reklám és divatfotós

I was still studying photography in high school when I got my first publication. I started working for some small magazines. And then I built myself and my portfolio up, learned a lot, at the University during my BA, and my MA (again in Visual Arts, and photography), worked super, super hard, proved myself to the clients and I got to reach the place that I am at today and I’m super grateful for the projects I get to shoot now.

I started learning retouching in high school, because this was a part of my program and I think the fact that I have a background in drawing helped me a lot with it, because I already knew lots of things about light, lines, proportions and also human anatomy.

Még fotózást tanultam a középiskolában, amikor megjelent az első magazin kiadványom. Néhány kis magazinnál kezdtem el dolgozni. Amikor kialakítottam a portfóliómat, sokat tanultam az egyetemen BA és MA képzéseken (ismét vizuális művészetben és fotózásban), nagyon nagyon keményen dolgoztam, bizonyítanom kellett magamnak és az ügyfeleknek, és elértem azt a helyet, ahol ma vagyok. Nagyon hálás vagyok a projektekért, amiket manapság fotózok.

A középiskolában kezdtem tanulni retusálni, mert része volt az oktatásnak és azt hiszem, a rajz tudásommal a háttérben sokat segített nekem, mert már sok minden tudtam a fényről, a vonalakról, arányokról és az emberi anatómiáról.

What’s my favorite tool? I think I would say curves, because they are versatile and I use them in all of my files.

The most important part about retouching, for me, is to keep it natural.

As I already mentioned, I started studying photography at school, and I started with analog photography and classic process. So for me it was and it’s still is super important to do my best before I push the button. I’m a photographer, and I try to get the best possible result in the camera, so that I can limit my retouching as much as I can.

So my way is to keep it natural and minimizing my efforts in postproduction.

Especially with today’s trends in photography and retouching – we all know that natural retouch is the thing that everyone’s looking for.

Mi a kedvenc eszközöm retusálás során? Azt hiszem a görbéket mondanám, mert sokoldalúak, és az összes fájlomban használom őket.

A retusálás legfontosabb része számomra, hogy természetes legyen.

Mint azt már említettem, középiskolában kezdtem el a fotózást tanulni, analóg fotózással indítottam és klasszikus lépésekkel. Még mindig fontosak számra ezek a lépések, mielőtt lenyomom az exponáló gombot. Fotós vagyok, megpróbálom a lehető legjobb eredményt elérni a kamerámmal, hogy annyira lekorlátozzam a retusálást, amennyire csak tudom.

Szóval az én módszerem az, hogy természetesen tartsam a képeket, és minimálisra csökkentsem az utómunkára fordított erőfeszítéseimet.

Különösen a fotózás és a retusálás mai trendjei között – mindannyian tudjuk, hogy a természetes retusálás az, amit mindenki keres.

vyancheva reklám és divatfotós portfólió

I’m proud of all of my publications, to be honest, because I really love what I do! So with each and every project there’s a new challenge for me. And I’m blessed to have the chance to handle it.

My first publication was for a magazine in the country where I was born, and it was a small one, but to me it meant the world.

Büszke vagyok minden kiadványomra, hogy őszinte legyek, mert nagyon szeretem, amit csinálok! Minden project egy új kihívás számomra. És áldott vagyok, hogy megvan az esélyem, hogy csináljam.

Az első kiadványom egy olyan folyóirat számára készült, ahol születtem, nagyon kicsi volt, de nekem ez jelentette a világot.

How much time do I retouch an image? Well, it depends on the image sometimes it can take me just 20 minutes sometimes it can take two hours it depends whether it’s just a basic retouch of a full length image or if it’s a beauty shot.

Every image should be treated separately I think. Regardless of how much time it will take, just remember the end goal.

Mennyi ideig retusálok egy képet? Nos, ez attól függ, van hogy a kép néha csak 20 percet vesz igénybe, de néha két órát. Attól függ, hogy csak egy alap retusálás vagy egy teljes hosszúságú kép, vagy  esetleg egy beauty portré.

Szetintem minden képet külön kell kezelni. Függetlenül attól, hogy mennyi időt vesz igénybe, csak ne felejtsd el a céljaidat.

What I do to make the retouch faster? As I told you I do my best to capture the image the way I want it to look like at the as a final result, this way it just need some final and fast touch ups in post. But I think having a great image in the beginning of your retouching will give you sooo many options for a great retouch!

Hogyan gyorsítom a retusálásom? Ahogy említettem, mindent megteszek, hogy úgy készítsem el a képet, ahogy azt szeretném a végén is látni, így csak apróbb végleges simításokra van szükség az utómunka során. De azt hiszem, hogy nagyszerű képet kapok alapanyagnak, és így rengeteg lehetőséget rejt magában a retusálás során.

Virginia Yancheva reklám és divatfotós weboldala

In addition to that – the retouching depends on many things, not just your skills as a retoucher. The model needs to treat his/her skin with the right products, to eat helaty, the MUA needs to know her part of the job, really well. The photographer needs to know his/her light…. It’s a whole process and I believe everyone should put the right effort on their part and this way no one will have to overwork themselves, to cover up for someone else in the team. We all have responsibilities.

Ezen túlmenően – a retusálás sok dologtól függ, nemcsak a retusőr képességeitől. A modellnek a megfelelő termékekkel kell kezelnie a bőrét, egészségesen táplálkozni, a sminkesnek igazán jól kell értenie a munkájához. A fotósnak ismernie kell ismernie a megfelelő fényeket …. Ez egy komplex folyamat, és úgy gondolom, mindenkinek meg kell tennie a megfelelő erőfeszítéseket, és így senkinek sem kell többet tennie, hogy helyettesítsen valakit a csapatban. Mindannyiunknak van felelőssége.

If the team is strong, the retouch will also be fast, enjoyable and successful.

Ha a csapat erős, a retusálás is gyors, élvezetes és sikeres lesz.

Yes, I am one of the owners of the fashion photography podcast along with my partner George and it was actually his idea! Because I really wanted to share my knowledge, I wanted to build community with honest and amazing people that are involved in this amazing art, and just wanted to help others.

Igen, én vagyok az egyik tulajdonosa a  Fashion podcast-nak, George-al a partneremmel együtt, és valójában az ő ötlete volt! Mert tényleg meg akartam osztani a tudásomat, őszinte és csodálatos emberekkel akartam közösséget építeni, akik részt vesznek ebben a csodálatos művészetben, és csak segíteni akarnak másoknak.

Every Wednesday we are publishing an interview with a guest – sharing their knowledge and experience in the industry and every other Friday I’m helping other people by just giving some tips and tricks, sharing my experience or answering questions.

Minden szerdán közzéteszünk egy interjút egy vendéggel – megosztjuk ismereteiket és tapasztalataikat az iparágban, és minden más pénteken segítek másoknak, csak néhány tippet és trükköt adva, megosztva tapasztalataimat vagy válaszolva a kérdésekre.

I do use social media because it is very important for the marketing, of my own work and the podcast.

A közösségi médiát használom, mert nagyon fontos a marketing, a saját munkám és a podcast számára.

There are many people in the industry that I admire and I’m so glad to say that most of them have already been guests in The Fashion Photography Podcast or they are about to be.

Sokan vannak a szakmában, akiket csodálok, és nagyon örülök annak, hogy elmondhatom, hogy a legtöbbjük már a vendégei voltak a Fashion Photography Podcastnak, vagy hamarosan azok lesznek.

Do I have any bad experiences? Of course I do, everyone does! It’s work like every other job out there and some days are tough and others are amazing. But the most important part is to just go back home with a smile after a long day and to make sure that you’ve done your best during the day.

Vannak-e rossz tapasztalataim? Természetesen, mindenkinek van! Olyan, mint minden más munka, néhány nap nehéz, a többi csodálatos. De a legfontosabb az, hogy egy hosszú nap után mosolyogva menjünk haza, és győződj meg arról, hogy a nap folyamán kihoztad magadból a maximumot.

Virginia Yancheva reklám és divatfotós instagram

My goals for the future?

Well, there are not just one or two. So I think, the best way possible for the people to stay updated with what I do is to just follow me on my journey and be a part of it!

Mik a terveim a jövőre nézve?

Nos, nincs csak egy vagy kettő. Szóval azt hiszem, a legjobb módja annak, hogy az emberek naprakészen maradjanak azzal, amit én csinálok, az, hogy csak kövessenek engem az utazásaim során, és részesei legyenek!

https://photographypodcast.net/
https://www.instagram.com/virginiay.photo/